Milé kolegyne a milí kolegovia, členovia SPFS a ČPFS

dovoľte mi pozvať Vás  na 22. spoločný  kongres Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti a Českej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti, ktorý sme pôvodne plánovali  uskutočniť  v dňoch 9.-12.6.2021 vo Vysokých Tatrách.

Spoločný kongres našich dvoch odborných spoločností je najväčším a najvýznamnejším odborným podujatím pneumológov a ftizeológov v našich krajinách.  Tento rok si zároveň pripomíname 80 rokov od slávnostného otvorenia Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch.

Žiaľ epidemiologická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 priniesla  do našich životov zásadné zmeny a takou zmenou je aj skutočnosť, že kongres budeme musieť  uskutočniť dištančnou formou.

Vedecký program plánujeme koncipovať tak, aby bol prehľadom najnovších poznatkov našich špecialistov v oblasti boja proti pľúcnym chorobám a tuberkulóze práve v dobe pandémie COVID-19.

Teším sa na Vašu  účasť a verím, že naše spoločné nasledujúce podujatia už budeme môcť realizovať prezenčne.

Ivan Solovič, prezident SPFS