GENERÁLNY PARTNER

NOVARTIS SLOVAKIA, s. r. o.

PRÍPRAVU A REALIZÁCIU PODUJATIA VÝZNAMNOU MIEROU PODPORILI

AMGEN SLOVAKIA, s. r. o.
BAYER, spol. s r. o.
BERLIN-CHEMIE / A. MENARINI DISTRIBUTION SLOVAKIA, s. r. o.
BOEHRINGER INGELHEIM RCV GmbH & Co. KG
JOHNSON & JOHNSON, s. r. o.
MEDTRONIC SLOVAKIA s. r. o.
MERCK SHARP & DOHME, s. r. o.
PFIZER LUXEMBOURG SARL, o. z.
S&T Slovakia, s. r. o.
SERVIER SLOVENSKO spol. s r. o.
TAKEDA PHARMACEUTICALS SLOVAKIA s.r.o.
TIMED, s. r. o.

OSTATNÉ VYSTAVUJÚCE FIRMY A SPOLOČNOSTI

INTERMEDICAL PLUS, s. r. o.
KRKA SLOVENSKO, s. r. o.
OPERATÍVA, medicínska spoločnosť, s. r. o.
RECORDATI SK, s. r. o.
SIEMENS HEALTHCARE s. r. o.

Slovenská kardiologická spoločnosť ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na príprave odborného podujatia.