Postery

IGF2 receptor v patogenéze Idiopatickej pľúcnej fibrózy, korelácia s TGFβ a DLCO

Autori: M. Suchánková1, V. Leksa2, J. Urban3, M. Gánovská3, E. Tibenská4, K. Szaboová4, E. Tedlová5, F. Sándor5, I. Majer5, E. Zsemlye1, K. Klučková1, M. Bucová1

1Imunologický ústav LF UK, Bratislava;  5Ústav molekulárnej biológie SAV,  3Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy; 4Medirex a. s., Bratislava; 5Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a UN, Bratislava

Úloha IGF2R v patogenéze difúznych parenchýmových pľúcnych chorôb

Autori: E. Zsemlye1, V. Leksa2, M. Suchánková1, J. Urban3, M. Gánovská3, E. Tibenská4, K. Szaboová4, E. Tedlová5, F. Sándor5, I. Majer5, K. Klučková1, M. Bucová1

1Imunologický ústav LF UK, Bratislava;  5Ústav molekulárnej biológie SAV,  3Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy; 4Medirex a. s., Bratislava; 5Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a UN, Bratislava

Karbonická anhydráza IX ako potenciálny biomarker pleurálnych mezoteliómov.

Autori: Silvia Fečíková1, Petra Belvončíková2, Adela Vrbenská1, Puzderová Barbora2, Lucia Csáderová2, Monika Baráthová2
1 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudnej chirurgie, Vyšné Hágy

2 Virologický ústav, Biomedicínske centrum, SAV, Bratislava