Registrácia

Prebieha on-line vyplnením registračného formulára na web stránke podujatia: www.spfs21.sk

Účastnícky poplatok

Lekár 10 €
Lekár do 35 rokov 5 €
Sestra 5 €
Iné 10 €

Uhradený registračný poplatok sa nevracia
(duplicitná platba, neúčasť na kongrese a pod.).

Po vyplnení registračného formulára Vás prosíme uhradiť registračný poplatok.

Úhrada registračného poplatku ONLINE
Oboznámil/a som sa a súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami služieb poskytovanými na portáli prevádzkovanom TAJPAN s.r.o. a vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.
Vyhlasujem, že som sa oboznámil a súhlasím s podmienkami spracúvania osobných údajov.
Vyhlasujem, že som zdravotníckym pracovníkom v zmysle § 27 zákona č. 578/2004 Z.z.